Rozwój

Terapia schematów – skuteczna metoda walki z zaburzeniami osobowości

Terapia schematów, zyskuje coraz większe uznanie jako skuteczna metoda w walce z zaburzeniami osobowości i innymi trudnościami. Jako psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z różnymi zaburzeniami psychicznymi, miałem okazję zaobserwować znaczące korzyści, jakie niesie ze sobą ta forma terapii. W literaturze polskojęzycznej istnieje stosunkowo niewiele materiałów na ten temat, a te, które są dostępne, często skierowane są głównie do specjalistów. W tym artykule postaram się przedstawić terapię schematów w prosty i zrozumiały sposób, opierając się na mojej praktyce klinicznej oraz najnowszych badaniach w tej dziedzinie, aby każdy mógł zrozumieć jej założenia i korzyści.

Wprowadzenie do terapii schematów

Historia terapii schematów

Terapia schematów została opracowana przez dr. Jeffrey’a Younga w latach 80. XX wieku jako rozwinięcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Young dostrzegł, że standardowe metody CBT nie były wystarczające w leczeniu pacjentów z głębokimi, chronicznymi problemami emocjonalnymi. Zainspirowany pracami Aarona Becka i innych pionierów CBT, Young postanowił rozszerzyć teorie i techniki, aby lepiej adresować potrzeby pacjentów z bardziej skomplikowanymi zaburzeniami.

Definicja terapii schematów

Terapia schematów koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu głębokich wzorców myślowych i emocjonalnych, które rozwijają się w dzieciństwie i wpływają na nasze zachowanie i myślenie w dorosłym życiu. Te wzorce, nazywane schematami, mogą być adaptacyjne (pozytywne) lub dysfunkcjonalne (negatywne). Celem terapii jest pomoc pacjentom w zrozumieniu, jak te schematy wpływają na ich życie, oraz nauczenie ich nowych, zdrowszych sposobów myślenia i działania.

Cele terapii schematów

Terapia schematów ma na celu:

 • Identyfikację i zrozumienie dysfunkcjonalnych schematów.
 • Zmianę negatywnych wzorców myślowych i emocjonalnych.
 • Poprawę umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Zwiększenie samoświadomości i samoakceptacji.
 • Rozwój zdrowszych relacji interpersonalnych.

Podstawowe założenia terapii schematów

Główne pojęcia

W terapii schematów kluczowe jest zrozumienie kilku podstawowych pojęć:

 • Schemat: Głębokie, trwałe wzorce myślowe i emocjonalne, które kształtują się w dzieciństwie i wpływają na nasze życie dorosłe.
 • Tryby schematów: Różne stany umysłu, które mogą być aktywowane przez różne sytuacje i które wpływają na nasze myślenie, emocje i zachowanie.
 • Styl radzenia sobie: Mechanizmy obronne, które ludzie rozwijają, aby radzić sobie z bólem emocjonalnym związanym z aktywacją schematów.

Rodzaje schematów

Schematy można podzielić na różne kategorie, w zależności od ich charakteru i wpływu na życie pacjenta:

 • Schematy porzucenia: Strach przed byciem opuszczonym lub odrzuconym przez bliskich.
 • Schematy deprywacji emocjonalnej: Poczucie, że nasze potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane przez innych.
 • Schematy nieufności: Przekonanie, że inni ludzie są niegodni zaufania i mogą nas skrzywdzić.
 • Schematy niedoskonałości: Niskie poczucie własnej wartości i przekonanie o własnej niedoskonałości.

Mechanizmy działania

Schematy wpływają na nasze życie poprzez kilka mechanizmów:

 • Unikanie: Staramy się unikać sytuacji, które mogą aktywować nasze schematy, co może prowadzić do ograniczania naszego życia i unikania ważnych relacji lub doświadczeń.
 • Podporządkowanie: Podporządkowujemy się naszym schematom, akceptując negatywne przekonania o sobie i rezygnując z walki o lepsze życie.
 • Przeciwdziałanie: Staramy się przeciwdziałać naszym schematom poprzez nadmierne kompensowanie, co może prowadzić do nadmiernej kontroli, perfekcjonizmu lub innych niezdrowych zachowań.
Sprawdź także:  Pozytywne cechy dziecka

Techniki stosowane w terapii schematów

Praca z dysfunkcjonalnymi schematami

Jednym z głównych celów terapii schematów jest identyfikacja i zmiana dysfunkcjonalnych schematów. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować negatywne wzorce myślowe i emocjonalne, które wpływają na jego życie, oraz nauczyć się nowych, zdrowszych sposobów myślenia i działania. Techniki stosowane w tym procesie obejmują:

 • Psychoedukacja: Pacjent uczy się o schematach i ich wpływie na życie.
 • Eksploracja przeszłości: Pacjent analizuje swoje dzieciństwo i wczesne doświadczenia, aby zrozumieć, skąd pochodzą jego schematy.
 • Praca z emocjami: Pacjent uczy się rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami, które są związane z aktywacją schematów.

Rekonstrukcja schematów

Rekonstrukcja schematów to proces zmiany dysfunkcjonalnych schematów na bardziej adaptacyjne wzorce myślowe i emocjonalne. W tym celu terapeuta i pacjent mogą używać różnych technik, takich jak:

 • Techniki poznawcze: Pacjent uczy się kwestionować i zmieniać negatywne przekonania o sobie i innych.
 • Techniki behawioralne: Pacjent próbuje nowych zachowań i strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Techniki emocjonalne: Pacjent pracuje nad zmianą swoich emocjonalnych reakcji na różne sytuacje i doświadczenia.

Rola terapeuty w terapii schematów

Terapeuta odgrywa kluczową rolę w procesie terapii schematów. Jego zadania obejmują:

 • Budowanie zaufania: Terapeuta stara się stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, w którym pacjent może otwarcie mówić o swoich problemach.
 • Prowadzenie procesu terapeutycznego: Terapeuta pomaga pacjentowi w identyfikacji i zmianie dysfunkcjonalnych schematów, używając różnych technik terapeutycznych.
 • Wspieranie pacjenta: Terapeuta wspiera pacjenta w trudnych momentach i pomaga mu w rozwijaniu nowych, zdrowszych sposobów myślenia i działania.

Efektywność terapii schematów

Badania naukowe

Terapia schematów jest szeroko badana i wiele badań potwierdza jej skuteczność w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak:

 • Zaburzenia osobowości: Terapia schematów okazała się szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości, takich jak borderline i narcystyczne zaburzenie osobowości.
 • Depresja: Badania pokazują, że terapia schematów może być skuteczna w leczeniu depresji, szczególnie u pacjentów, u których standardowe metody CBT nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
 • Zaburzenia lękowe: Terapia schematów może pomóc pacjentom z zaburzeniami lękowymi, takimi jak lęk społeczny czy PTSD, w zrozumieniu i zmianie ich negatywnych schematów myślowych.

Studia przypadków

Studia przypadków pokazują, jak terapia schematów może pomóc pacjentom w przezwyciężaniu ich problemów emocjonalnych i osiąganiu trwałych zmian w życiu. Na przykład:

 • Anna: Anna, 35-letnia kobieta, która zmagała się z chroniczną depresją i niskim poczuciem własnej wartości, po serii sesji terapii schematów nauczyła się rozpoznawać i zmieniać swoje negatywne schematy myślowe, co pozwoliło jej na poprawę samopoczucia i relacji z innymi ludźmi.
 • Jan: Jan, 45-letni mężczyzna zmagający się z lękiem społecznym, dzięki terapii schematów zrozumiał, że jego strach przed odrzuceniem pochodzi z dzieciństwa i nauczył się nowych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z lękiem.

Porównanie z innymi terapiami

Terapia schematów często jest porównywana z innymi formami terapii, takimi jak:

 • CBT: Podczas gdy CBT koncentruje się na zmianie bieżących myśli i zachowań, terapia schematów idzie głębiej, badając korzenie tych problemów w dzieciństwie.
 • Terapia psychodynamiczna: Podobnie jak terapia schematów, terapia psychodynamiczna również bada wczesne doświadczenia pacjenta, ale terapia schematów kładzie większy nacisk na konkretne, strukturalne zmiany w myśleniu i działaniu.
Sprawdź także:  Wyzwania okresu nastoletniego: zmiany, niepokój i zdrowie psychiczne

Korzyści z terapii schematów

Zastosowania w różnych zaburzeniach

Terapia schematów może być skutecznie stosowana w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak:

 • Zaburzenia osobowości: Terapia schematów jest szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości, pomagając pacjentom zrozumieć i zmienić ich głębokie, negatywne schematy myślowe.
 • Depresja i lęki: Terapia schematów pomaga pacjentom z depresją i zaburzeniami lękowymi w zrozumieniu i zmianie ich negatywnych schematów myślowych i emocjonalnych.
 • Zaburzenia odżywiania: Terapia schematów może pomóc pacjentom z zaburzeniami odżywiania w zrozumieniu korzeni ich problemów i rozwinięciu zdrowszych strategii radzenia sobie.

Korzyści psychologiczne

Pacjenci uczestniczący w terapii schematów mogą odnieść wiele korzyści psychologicznych, takich jak:

 • Zwiększenie samoświadomości: Terapia schematów pomaga pacjentom lepiej zrozumieć swoje myśli, emocje i zachowania, co prowadzi do większej samoświadomości.
 • Poprawa samooceny: Dzięki pracy nad dysfunkcjonalnymi schematami pacjenci mogą zwiększyć swoje poczucie własnej wartości i pewności siebie.
 • Lepsze relacje interpersonalne: Terapia schematów pomaga pacjentom rozwijać zdrowsze wzorce myślenia i działania, co prowadzi do poprawy relacji z innymi ludźmi.

Długoterminowe efekty

Jedną z głównych zalet terapii schematów jest to, że jej efekty są często długotrwałe. Pacjenci, którzy ukończyli terapię schematów, często zgłaszają trwałe zmiany w swoim myśleniu, emocjach i zachowaniach, co prowadzi do poprawy jakości życia na wiele lat po zakończeniu terapii.

Zrozumienie wzorców myślenia ukształtowanych we wczesnym dzieciństwie

Terapia schematu koncentruje się na rozumieniu schematów – czyli wzorców myślenia, które ukształtowały się we wczesnym dzieciństwie pod wpływem różnych doświadczeń oraz sposobu, w jaki nasza rodzina radziła sobie z naszymi emocjonalnymi potrzebami. Pomagają one interpretować i przetwarzać informacje otrzymywane przez umysł i odgrywają kluczową rolę w naszym życiu.

Jeżeli osoba dorastała w otoczeniu stabilnym emocjonalnie, gdzie krytyka była równoważona pochwałami i odpowiednią uwagą, prawdopodobnie ukształtuje zdrowe mechanizmy radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. Jednakże jeśli ktoś doświadczał nadmiernej krytyki lub braku wsparcia emocjonalnego, która spotyka się teraz z ciągłą krytyką ze strony partnera – jej schematy mogą prowadzić do negatywnej samooceny i problemów w obronie własnych granic.

Terapia schematu: zmiana destruktywnych schematów na zdrowe alternatywy

Celem terapii schematu jest rozpoznawanie takich destrukcyjnych schematów i pracowanie nad ich zmianą na bardziej zdrowe alternatywy. Terapia ta czerpie także elementy z terapii poznawczo-behawioralnej, koncentrując jednak szczególnie na głęboko zakorzenionych przekonaniach formujących naszą osobowość.

Skuteczne podejście do emocjonalnych problemów i relacji

Terapia schematu, chociaż posiada pewne podobieństwa do terapii poznawczo-behawioralnej (wskazują na to wspólne elementy), znacząco różni się podejściem do emocji – jest bardziej zorientowana na ich przeżywanie i analizę, w przeciwieństwie do terapii poznawczo-behawioralnej, która koncentruje się głównie na modyfikacji myśli i zachowań. Komu zatem poleca się terapię schematu? Jest ona szczególnie skuteczna w następujących sytuacjach: Gdy identyfikujesz powtarzające się problemy w relacjach – takie jak wybieranie partnerów, którzy nie są dla Ciebie odpowiedni, utrzymywanie się w niszczących związkach czy brak umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

 • Gdy niektóre trudności wynikające z negatywnych nawyków ciągną się za Tobą przez długie lata – na przykład stale odsuwasz ważne zadania na ostatni moment lub masz problem z realizacją swoich celów pomimo dobrego planowania.
 • Gdy często doświadczasz intensywnych emocji lub szybko zmieniasz swoje uczuciowe stany.
 • Gdy ludzie oddalają się od Ciebie bez wyraźnego powodu i sądzisz, że problem leży po ich stronie.
Sprawdź także:  Wyzwania współczesnych nastolatków: emocjonalne, społeczne i intelektualne problemy

To właśnie te niekorzystne schematy mentalne są często źródłem życiowych problemów. Proces rozpoznania oraz modyfikacji tych wzorców jest kluczem do poprawy życia.

Czas trwania i metody różnych form terapii: od długoterminowej do terapii schematu

Terapia długoterminowa zazwyczaj trwa od jednego do dwóch lat, gdzie pacjent spotyka się ze swoim terapeutą raz w tygodniu. Z kolei terapie krótkoterminowe mogą obejmować od kilku do kilkunastu tygodni. Na czym polega terapia schematu? Inicjuje się ona od identyfikacji źródeł współczesnych problemów danej osoby, które często są zakorzenione w dzieciństwie. To pozwala osobie korzystającej z tej formy terapii szybko ustalić przyczyny swoich aktualnych konfliktów. Następnie proces leczenia skupia się na przyswajaniu metod radzenia sobie z tymi problemami poprzez zmienianie wzorców, które na nie wpływają.

Naprawa emocjonalnych braków przez terapeutę lub rodzica

W tej metodzie wyjątkową rolę odgrywa postać terapeuty, który jest jakby zdrowym i dobrym rodzicielstwem. Jego zadanie to zaspokojenie dawno niespełnionych potrzeb emocjonalnych klienta. Co to oznacza w praktyce? Terapeuta okazuje dużo ludzkich cech: bywa opiekuńczy, ale równocześnie potrafi też stawiać wymagania i granice, czasem dzieląc się własnymi doświadczeniami czy radami dotyczącymi konkretnych sytuacji życiowych – tak jak robiłby to adekwatny rodzic. Cele terapii schematu skoncentrowane są więc na naprawie braków emocjonalnych, które nasze własne rodziny mogły być niezdolne wypełnić.

Terapia schematów to skuteczna metoda leczenia, która pomaga zrozumieć i modyfikować destrukcyjne wzorce myślenia ukształtowane we wczesnym dzieciństwie. Dzięki niej można poprawić jakość życia, lepiej radzić sobie z emocjami i budować zdrowsze relacje. Zachęcam do zgłębiania tego tematu i poszukiwania profesjonalnej pomocy, jeśli czujesz, że Twoje schematy wpływają negatywnie na Twoje życie.

Co to jest terapia schematów?

Terapia schematów to forma psychoterapii, która koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu głębokich, dysfunkcjonalnych wzorców myślowych i emocjonalnych, które kształtują się w dzieciństwie i wpływają na nasze życie dorosłe.

Kto może skorzystać z terapii schematów?

Terapia schematów może być skuteczna dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia osobowości, depresja, lęki, zaburzenia odżywiania, a także dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć i zmienić swoje negatywne wzorce myślowe i emocjonalne.

Jak długo trwa terapia schematów?

Czas trwania terapii schematów może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Zazwyczaj terapia trwa od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od głębokości i złożoności problemów pacjenta.

Czy terapia schematów jest skuteczna?

Badania naukowe i studia przypadków potwierdzają skuteczność terapii schematów w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia osobowości, depresja i zaburzenia lękowe.

Czy terapia schematów różni się od CBT?

Tak, terapia schematów różni się od CBT, chociaż obie metody mają wspólne korzenie. Terapia schematów idzie głębiej, badając korzenie problemów pacjenta w dzieciństwie i koncentrując się na zmianie głębokich, dysfunkcjonalnych schematów myślowych i emocjonalnych.

Jakie techniki są stosowane w terapii schematów?

W terapii schematów stosuje się różne techniki, takie jak psychoedukacja, eksploracja przeszłości, praca z emocjami, techniki poznawcze, behawioralne i emocjonalne, a także budowanie zaufania i wsparcie ze strony terapeuty.

Powiązane posty
Rozwój

Bunt 10-latka: Praktyczny przewodnik dla rodziców

Bunt 10-latka to naturalny etap w rozwoju dziecka, który może być wyzwaniem zarówno dla…
Czytaj więcej
Rozwój

Pozytywne cechy dziecka

Pozytywne cechy dziecka, które warto pielęgnować, aby wspierać jego rozwój i relacje z innymi.
Czytaj więcej
Rozwój

Cechy dobrego rodzica

Większość rodziców pragnie dla swoich dzieci jak najlepszego życia. Chociaż mają dobre…
Czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *